List of Selected Team for Developers Tutorial January 2020

Following candidates have been selected for the oneM2M Developers Tutorial.

       S.No  Team Leader

 1. Cinara N R
 2. Syam Mohan V S
 3. Biby Thomas
 4. Ashley
 5. Gibin
 6. Ansu Alex
 7. Reshma Sekhar
 8. Aathira P R
 9. R O Revathy
 10. Aseela T K
 11. Lekshmi K Anand
 12. Ajmi A S
 13. Tintu Joseph
 14. Manav Kumar Mehta
 15. Ajmer Singh
 16. Pooja U R
 17. Divya DS
 18. E B Benoy Gopal
 19. Shobha
 20. Deepak Gangadharan
 21. Mahi Teja Talluri
 22. Kurian
 23. Sangit Saha
 24. Abhilash V
 25. Jiju K
 26. Prakash P
 27. Sreedevi V S
 28. Amal S
 29. Peyush Thulasidharan
 30. Prakash R
 31. Jasmine Paul J
 32. Dr. Mayadevi N
 33. Dr. Jasmine E A
 34. Abhilash M
 35. Hemant Jeevan Magadum
 36. Dr. Sabitha S
 37. Kirupa
 38. Divya Jose
 39. Ramachandra Shenoi C
 40. Ratheesh Krishnan R S
 41. Nidhin Jacob Mathew

 

Top